SMS i Viber Bulk Servis

Pošalji PORUKU na svoj način

Nudimo najbolje uslove na teritoriji
Bosne i Hercegovine i Adriatic regije
za kompanije koje žele da započnu
ovaj vid komunikacije sa svojim klijentima.
Viber Promotivni SMS

Viber
promotivne
sms

SMS ili Viber Marketing?

SMS još uvijek predstavlja primarni vid komunikacije za mnog ljude, s obzirom da svaki telefon može da prima
poruke bez instaliranja bilo koje aplikacije. Ovo predstavlja jedan od glavnih aduta SMS promocije. Međutim, SMS
bulk servis vam omogućava komunikaciju sa vašim kupcima uz korištenje svega 160 tradicionalnih karaktera u poruci.

Viber oglašavanje, s druge strane, predstavlja daleko moderniji i sofisticiraniji vid promocije i komunikacije.
Jedna Viber poruka vam omogućava korištenje čak 1000 karaktera, kao i grafički prikaz marketinške poruke.

U tabeli ispod možete videti neke od prednosti Viber marketinga naspram SMS bulks servis-a.

Marketing

SMS

Viber

Pošiljalac

11 karaktera

26 karaktera

Tekst poruke

Do 160 karaktera po poruci
Do 5 poruka poslatih u jednoj

Do 1,000 karaktera

Dijeljenje linkova

Da

DA

Dijeljenje slike

DA

DA

Dijeljenje fajla

Ne

DA

Opcija uzvraćanja

NE

DA

Opcija blokiranja

NE

DA

Šta se naplaćuje

Sve poslate poruke

Samo isporučene poruke

* I pored preferiranja kvaliteta Viber marketing servisa, kompanija Akt.online svim korisnicima koji ne koriste Viber
aplikaciju ili im se Viber poruke ne isporuče iz bilo kojeg razloga, nudi uslugu SMS BULK i SMS BACK UP.

AKTON servis
za slanje poslovnih poruka

SMS i Viber Marketing

Prenesite poruku na svoj način!
Proširite svoju komunikaciju.

Viber
promotivna
poruka

Viber Transakcioni SMS

Viber
transakciona
poruka

Višestruki oblici komunikacija

Jednosmjerna poruka.

Dostavljanje direktne
poruke bez mogućnosti
kupaca da odgovore.

Dvosmjerna poruka.

Ponudite dijalog svojim
kupcima i pošaljite im poruke
ili ih pokrenite da započnu
razgovor sa vama.

Usluga kolokacije serverske i
komunikacione opreme

Data servisi za
poslovne korisnike

O Akton grupi

Akton je potpuno licencirani telekomunikacioni operater u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i
Severnoj Makedoniji. Globalno i lokalno prisustvo nam omogućava da ponudimo kompletan portfolio:
Viber bulk servis i A2P SMS, DATA servisi za poslovne korisnike (Internet, IPLC međunarodni zakupljeni
privatni vodovi - TDM, MPLS i ETH) i kolokaciona usluga.

Akton je vodeća kompanija među alternativnim telekomunikacionim operaterima u veleprodajnom
segmentu i B2B servisima u široj Jadranskoj regiji.

Akton je jedinstven po svojim ljudima, viziji, pokrivenošću mrežom i iskustvom.

Da postanete željeni partner
naših telekomunikacionih servisa.

Spajamo regiju sa svijetom.

Kontaktiraj nas

Akton © Copyright 2021. - Sva prava zadržana. The complete website - design and programming was done in cooperation between Goclick and NovaDizajn.